Spoločenské akcie

Športový deň ORSTAPu

25. augusta 2007, Nitra - Krškany

15. rokov ORSTAPu

7. mája 2008, Tále

1/2  spolu: 40